Tekstgrootte: A | A

Postadres
IKS Pijnacker
Postbus 19
2640 AA Pijnacker

Toewijzigingsprocedure

Om voor een appartement in aanmerking te komen moet men zich aanmelden bij de IKS via het inschrijfformulier*.

De volgorde van toewijzing vindt plaats op basis van leeftijd, aantal jaren ingeschreven als woningzoekende bij de IKS en aantal jaren woonachtig in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De appartementen van de IKS behoren tot de categorie sociale woningbouw. De huurprijs van dergelijke woningen is betrekkelijk laag. Op grond van de Huisvestingsverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt een maximale inkomensgrens bij de toewijzing van een appartement toegepast. Het huishoudinkomen, ook wel het verzamelinkomen genoemd, mag in het jaar dat u een huurcontract tekent, maximaal € 49.012,-- (prijspeil 2022) zijn.

                                                  

Inschrijven is mogelijk vanaf 55 jaar.

Inschrijven voor "Het Helmhuis" niet mogelijk.  

Inschrijven voor "De Schakelaar" alleen mogelijk voor éénpersoonshuishoudens.