Over IKS

De IKS is in 1966 opgericht door de besturen van de r.k. parochie, de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk te Pijnacker. Deze besturen benoemen nog altijd de leden van het bestuur van de IKS.

Dit betekent niet dat bij de toewijzing van een appartement aan een woningzoekende diens overtuiging een rol speelt. De appartementen worden verhuurd aan alle woningzoekenden. Bij de toewijzing van appartementen hebben bewoners van Pijnacker-Nootdorp veelal voorrang.

Bestuur

Het bestuur van de IKS kent naast het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, twee commissies. Dat is een commissie die de inschrijving en toewijzing regelt en een commissie die het onderhoud van het complex onder zijn hoede heeft. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
W.C. de Graaf
voorzitter
J.B. Arends
secretaris
J.L. Stouten
penningmeester
A. de Vries
bestuurslid en lid commissie toewijzing
M. Zuijdgeest
bestuurslid en lid commissie toewijzing
K.R. Krijgsheld
bestuurslid en lid commissie toewijzing
C.M. Lalleman
bestuurslid en lid commissie beheer
A.J. Beijersbergen
bestuurslid en lid commissie beheer
E. Vermeijden
bestuurslid en lid commissie beheer

W.C. de Graaf
voorzitter

J.B. Arends
secretaris

J.L. Stouten
penningmeester

A. de Vries
bestuurslid en lid commissie toewijzing

M. Zuijdgeest
bestuurslid en lid commissie toewijzing

Vacant
bestuurslid en lid commissie toewijzing

C.M. Lalleman
bestuurslid en lid commissie beheer

A.J. Beijersbergen bestuurslid en lid commissie beheer

E. Vermeijden
bestuurslid en lid commissie beheer

Huismeester

Voor het onderhoud van het IKS-complex is er een huismeester in dienst van de stichting. Hij helpt ook bij het oplossen van kleine problemen in en rond de appartementen van de bewoners.

Hij is doorgaans op werkdagen ‘s morgens bereikbaar onder telefoonnummer: 06-58972965 en via e-mail: huismeester@iks-pijnacker.nl.