Woningaanbod

De appartementen van de IKS zijn alleen geschikt voor zelfstandige bewoning. Dit betekent dat er geen verzorging is en geen huishoudelijke assistentie. Indien u enige vorm van verzorging nodig heeft dan wordt verwacht dat u dat zelf regelt.

Toewijzigingsprocedure

Om voor een appartement in aanmerking te komen moet men zich aanmelden bij de IKS via het inschrijfformulier.

De volgorde van toewijzing vindt plaats op basis van leeftijd, aantal jaren ingeschreven als woningzoekende bij de IKS, het aantal jaren woonachtig in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de hoogte van het gezamenlijke verzamelinkomen.

De appartementen van de IKS behoren tot de categorie sociale woningbouw. De huurprijs van dergelijke woningen is betrekkelijk laag. Op grond van de Huisvestingsverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt een maximale inkomensgrens bij de toewijzing van een appartement toegepast. Het huishoudinkomen, ook wel het verzamelinkomen genoemd, mag in het jaar dat u een huurcontract tekent, maximaal € 52671,– zijn voor een tweepersoonshuishouden en maximaal           € 47699,– voor een éénpersoonshuishouden (prijspeil 2024).

  • Inschrijven is mogelijk vanaf 55 jaar.
  • Inschrijven voor “Het Helmhuis” niet mogelijk.  
  • Inschrijven voor “De Schakelaar” alleen mogelijk voor éénpersoonshuishoudens.

Inschrijven

U kunt u inschrijven als woningzoekende voor een appartement door het Inschrijfformulier woningzoekende in te vullen. Stuur het formulier vervolgens per post of per e-mail naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

De inschrijving dient jaarlijks voor 1 januari van dat jaar te worden herhaald.

  • Bij een eerste inschrijving is het inschrijfgeld € 10,00. 
  • Bij de herhalingsinschrijving is het inschrijfgeld € 5,00.